Agile Marketing Agency: de drie pijlers

Agile Marketing Agency: de drie pijlers

Hoewel er voor het werken met agile marketing veel processen en rollen beschreven zijn, is de basis toch vooral de mentaliteit waarmee wordt gewerkt.

“Agile marketing is the ability to outpace your competition in the marketplace by being nimble enough to realign resources as necessary”, aldus Michelle Accardi Petersen in haar boek Agile Marketing. Dat woordje nimble, gaat over snel kunnen bijsturen en reageren op klantgedrag. En het woord ability, gaat over het in staat zijn om dit te doen.

Om agile marketing toe te kunnen passen moet een organisatie het durven om oude zekerheden en strak gefaseerde marketingstrategieën los te laten. Dat is niet gemakkelijk. Bij grote organisaties staan marketing afdelingen vaak nog op zichzelf, terwijl het multidisciplinair samenwerken, met bijvoorbeeld ICT, belangrijk zijn binnen het agile werken. Maar ook binnen de marketingafdeling zitten de specialisten vaak in hun eigen silo’s vast. Afdelingen zoals CRM, social, advertising en zoekmachine marketing zijn niet ongewoon binnen grote organisaties. Terwijl het werken en organiseren in multidisciplinaire teams juist van belang is. Je kunt er elke dag voor kiezen te beginnen met het verspreiden van de agile marketing gedachte: elke marketeer, Chief Marketing Officer of CEO die het durft te adopteren zal blij zijn met nieuwe inzichten in klant, markt én de werkwijze om daar flexibel op in te spelen.

Mocht je als organisatie besluiten aan de slag te gaan met agile marketing, zet dan in op drie pijlers:

1. Customer Insights.

Alle marketing begint met het begrijpen van de klant. Wat wil hij/zij en hoe is de customer journey? Met het verzamelen en analyseren van klant data, kun je snel de eerste insights creëren en deze kennis gebruiken om tot de beste oplossingen te komen.

Er zijn in het digitale landschap veel bronnen om data te analyseren. Big Data voor marketeers is een thema. Denk eens aan web analytics, social data, CRM of de data die beschikbaar is uit digital advertising.
Nu gaat het ons niet om alle data direct helemaal te analyseren. Maar wel om de beschikbare data te gebruiken om zoveel mogelijk van de customer journey te begrijpen en deze te vertalen naar customer stories. Want agile marketing activiteiten starten vanuit de customer story.

2. Smart Creativity
Smart creativity is de verbinding maken van de customer insights naar oplossingen, design en campagnes die aansluiten bij de doelgroep en helpen de conversies te verhogen.

Dit vraagt hele nieuwe vaardigheden van de creatieven die uw oplossingen bedenken. Immers gaat het niet meer om de pure artistieke vrijheid en het vertalen van gevoel. Het proces start met rationele cijfers en klanten verhalen. Deze rationaliteit moet vertaalt worden naar creatieve ideeën die je raken. Het verbinden van de rechter hersenhelft met de linker hersenhelft. Bovendien dient in het design alle technieken meegenomen te worden die leiden tot het verleiden van klanten om aan de organisatie doelstellingen te voldoen, het zogenaamde design voor conversion. Binnen de agile marketing werkwijze is creativiteit niet alleen een goed gevoel, maar wordt creatief meetbaar en kan het geoptimaliseerd worden.

3. Meetbare resultaten
Launch en learn is een belangrijk onderdeel van de agile marketing wijze. Om te kunnen leren moeten we weten of een campagne of een platform de gewenste resultaten behaalt. Dat betekent dat de gevraagde doelen van te voren duidelijk en meetbaar moeten zijn.

Het is goed om ook een gewenst resultaat aan de doelstelling te hangen, hoewel het behalen van dit resultaat niet de kern is van agile marketing. Het gaat niet om het afrekenen van het team op het resultaat. Meetbaarheid is vooral bedoeld om de campagne of het platform te kunnen optimaliseren en testen.

Meer weten?