Agile Marketing Agency werkwijze

Agile Marketing Agency werkwijze

Er bestaan talloze boeken, blogs en white papers over de agile werkwijze. Maar in de essentie van agile werken staat het launch en learn principe.

continuous improvement

De agile werkwijze bestaat uit sprints. Dat zijn verschillende iteraties. In agile marketing is het resultaat van een sprint vaak een campagne of werkend service concept inclusief de implementatie. Een sprint duurt minimaal 1, tot maximaal 3 maanden.

Binnen een sprint heb je het plan gemaakt, de campagne gelanceerd en de resultaten gemeten. Op basis van wat je in deze sprint hebt geleerd lanceer je direct een geoptimaliseerde campagne waarin je ook weer nieuwe elementen kunt opnemen.

Het budget en de tijd van een sprint staan op voorhand vast. De scope van wat je oplevert is de variabele die kan wijzigen. Tijdens de executie onderzoek je of aanbod A beter werkt dan aanbod B. Of werken de verschillende concepten bij verschillende soorten bezoekers beter?

Deze meetbare inzichten geeft marketeers de mogelijkheid de campagnes steeds verder te optimaliseren en te verbeteren. Het gaat niet om het steeds opnieuw verzinnen van een nieuwe campagne, maar om multi-campagnes continue verder te optimaliseren. Daarom spreken we over continuous improvement.

Het agile marketing team

In een agile marketing team zijn alle disciplines vertegenwoordigd die noodzakelijk zijn voor een succesvolle sprint. Het team organiseert zichzelf, met een focus om de gestelde doelen te behalen. De doelen worden niet alleen per sprint gesteld, maar worden ook dagelijks in een korte stand up meeting gedeeld en herverdeeld.

De “opdrachtgever” wordt tijdens de sprint meegenomen over de keuzes die het team maakt.

Het team is multidisciplinair samengesteld en dus kunnen er mensen van marketing, ICT, de servicedesk en verkoop in zitten. Ook is het belangrijk dat eventuele externe bureaus onderdeel van het team uitmaken.

Een belangrijke rol binnen het team is de business owner. Dit is de persoon die in overleg met het team en de stakeholders bepaald wat er in de campagne of product/service wordt meegenomen en wat op de long list (back log) komt.

Een andere rol, is de rol van scrum master. Deze organiseert meetings tussen de teamladen zodat er overleg plaatsvindt en mogelijk obstakels worden gemanaged.

De scrum master organiseert de stand up meetings waar iedereen bespreekt wat er is gedaan, wat de volgende stap is en welke problemen er zijn. Op deze wijze werkt het team nauw samen en helpt het team zichzelf de gewenste resultaten te behalen.

Meer weten?