Agile Marketing Agency stelde een digital marketing benchmark samen voor de culturele sector. De benchmark is bedoeld om directie en marketing managers in de culturele sector inzicht te geven in de stand van zaken van digital marketing. En handvaten te geven om een discussie te voeren.

Voor de sector, komen drie belangrijke trends naar voren.

Digital design in tweestrijd

Bij het vormgeven van websites zowel op desktop als mobiel, worstelen culturele instellingen met de combinatie van de commerciële doelstellingen kaartverkoop en de maatschappelijke doelstelling van de instelling. Instellingen die kiezen voor een duidelijke hiërarchie in de doelstellingen, krijgen een beter design en gebruikerservaring.

Ruimte voor meer ondernemerschap in marketing

Er wordt de laatste jaren steeds meer een beroep gedaan op ondernemerschap in de culturele sector. Hier zijn in marketing de nodige stappen genomen. Er blijft echter nog voldoende ruimte over voor verdere verbeteringen. Zowel voor het werven van nieuw publiek, als het bouwen aan een relatie met een vast publiek voor herhaalbezoeken.

Best practices uit de entertainment sector

Om een benchmark te maken voor culturele instellingen, hebben we de digital marketing op een aantal punten afgezet tegen de entertainment en e-commerce industrie. In de entertainment en e-commerce zien we een veel sterkere focus op digital marketing vakgebied. Binnen deze sectoren is het ook meer een focus gebied op management niveau. Directie van culturele instellingen kunnen hier best practices uit halen.

Daarnaast viel als bijvangst op, dat er in de sector de afgelopen jaren veel investeringen worden gedaan in het digitaliseren van cultureel erfgoed. Maar deze kennis en activiteiten hebben nog weinig geleid tot verdere ontwikkeling van digital marketing of nieuwe business modellen.

De komende jaren willen we de benchmark verder verbeteren, door meer culturele instellingen aan de cijfers toe te voegen. Dit door gesprek met de sector te voeren.

Download gratis de benchmark hieronder.

Geïnteresseerd in de benchmark? Laat uw contact gegevens achter en download het rapport.

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)