Agile Marketing Agency Radar

Agile Marketing Agency Radar

Er zijn marketingdiensten die zich goed lenen om agile marketing op in te zetten. Het gevaar is dat deze diensten als silo’s worden gezien. Dit is zeker niet het geval. Het gaat bij agile marketing juist om het samenspel van de diensten binnen de zogeheten customer journey.

Agile Marketing Agency Radar“Agile marketing agency denkt digitaal. Niet zo verwonderlijk omdat agile voortkomt uit digital development ondernemingen als Spotify en Amazon. Dat betekent dat de digital marketing gedachte begint op de eigen website of mobiele applicatie. Daar is de rijkste informatie te vinden en vindt de meeste conversie plaats.” 

Vanuit diensten die op de eigen website plaatsvinden denken we naar buiten en eindigen we met conventionele media als TV, radio en print.

Vanuit de ‘digital first’ gedachten is dan ook de Agile Marketing Radar ontstaan. Deze laat de diensten zien, die het meest logisch en snel aansluiten bij de agile werkwijze en die allemaal goed te combineren zijn met het launch en learn principe.

Agile Marketing Radar

Deze radar geeft de diensten aan en wordt gebruikt in het maken van onze Agile Expert Review. Hierin worden vragen beantwoord zoals: wordt de dienst gebruikt? Kan hij binnen een sprint worden ingezet? Kunnen we concrete doelstellingen meten en optimaliseren?

Meer weten?