AFM pensioencommunicatieplan: Het belang van maatwerk

 In Agile Marketing

De AFM publiceerde de leidraad voor het communicatieplan in de transitie naar Wet Toekomst Pensioenen. Het is in de leidraad van groot belang  dat pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s een communicatieplan opstellen waarbij ze verschillende doelgroepen definiëren. Het informeren van deelnemers over de veranderingen en het pensioenstelsel. Maar vooral de vertaling van de verandering naar hun persoonlijke situatie duidelijk uitleggen. De leidraad van de AFM voor het communicatieplan voor pensioenen leert het belang van een gepersonaliseerde aanpak en het gebruik van doelgroepdenken om effectieve communicatie te realiseren.

De vijf aandachtspunten voor het communicatieplan.

Segmentatie doelgroepen kern leidraad

Het eerste aandachtspunt van de leidraad gaat in op het identificeren van de doelgroepen voor de communicatie. Onderzoek welke groepen binnen de deelnemerspopulatie onderscheidende informatie nodig hebben om de invloedt van de verandering op hun situatie te begrijpen. Welke specifieke boodschap ga je hun geven. Met het opstellen van een gepersonaliseerd communicatieplan zal de informatie op maat worden aangeboden aan de doelgroep. Hierdoor zal de communicatie beter aansluiten bij specifieke vragen. Deelnemers help je zo de wijzigingen beter te begrijpen.

Monitorplan of de boodschap ook land

Het tweede aandachtspunt van de leidraad gaat over de uitwerking van de doelstellingen voor de communicatie. Geef per doelgroep aan welke effecten je wil bereiken. Maar ook hoe je het effect kan meten. Naast het informeren van deelnemers over de veranderingen in het pensioenstelsel, is het van belang om kennisdoelen te stellen over de persoonlijke gevolgen van deze veranderingen. Door de doelstellingen te specificeren, kunnen deze beter worden afgestemd op de informatiebehoeften van de doelgroepen. Maar mogelijk ook op te ondernemen acties.

Planning van de communicatie

Het derde aandachtspunt gaat over de planning en uitvoering van de communicatie. Maak een gedetailleerd plan. Laat zien wat je wanneer, hoe en met wie communiceert. Door de communicatie duidelijk te plannen en af te stemmen op de doelgroepen, kan de informatie beter worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke groep.

Klantreis per doelgroep in kaart brengen

Het vierde aandachtspunt gaat over de onderbouwing van de communicatiemomenten, boodschappen en kanalen. Het is van belang de boodschap af te stemmen op de doelgroep. Deze presenteren op een wijze die aansluit bij de doelgroep. Maak gebruik van verschillende communicatiekanalen. Een combinatie van e-mail, video en website. Maar mogelijk ook specifieke bijeenkomsten. Zorg dat je een klantreis uittekent. Zo zal de informatie op verschillende manieren en op verschillende momenten aan de doelgroep worden gepresenteerd. Meet of  de communicatie ook bij de deelnemer komt.

Maak er een iteratief communicatie proces

Het laatste aandachtspunt gaat over de evaluatie van het communicatieplan en de daadwerkelijke communicatie. Het is belangrijk te meten of de communicatie effectief is geweest. Of de pesnioeninstelling de gestelde doelen behaald. Door het regelmatig evalueren van de communicatie, kan het plan worden bijgesteld en worden verbeterd voor de toekomst. Maak van de communicatie geen eenmalig moment, maar een iteratief proces.

In conclusie, het opstellen van een gepersonaliseerd communicatieplan is van groot belang voor een succesvolle overgang naar de nieuwe pensioencontract.

Recent Posts

Leave a Comment

Pensioenfondsen zorgen over zorgplicht