Pensioenakkoord – biedt werkgevers kansen

 In Agile Marketing

Het pensioenakkoord biedt werkgevers kansen om zich beter te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Het nieuwe pensioenstelsel is niet meer een eenheidsworst. Bij de implementatie van het pensioen akkoord kan een werkgever zich veel duidelijker positioneren met een onderscheidend pensioen.

 

Het pensioenakkoord veranderd de pensioenbeleving

Het pensioen werd jarenlang door Nederlanders als een eenvoudige belofte ervaren: vanaf 65 krijgen werknemers 70 procent van het laatst verdiende loon. Deze arbeidsvoorwaarde was een gegeven. Daar keek niemand verder naar om. Ook niet als ze besloten van werkgever te veranderen. Dat is het afgelopen decennium veranderd. Immers hebben Nederlanders inmiddels ervaren dat sommige pensioenfondsen meer moesten korten dan hun collega’s.

Met het invoeren van het nieuwe pensioenakkoord gaat er nog meer veranderen. Met de keuzen die werkgevers en werknemers maken bij de implementatie wordt het pensioenfonds meer onderscheidend ten opzichte van zijn collega’s. En de keuzen die nu worden gemaakt, zullen straks voor een nieuwe generatie werknemers een belangrijker onderdeel van de arbeidsvoorwaarden worden.

 

Pensioenakkoord biedt werkgevers kansen voor onderscheid

Het pensioenakkoord zorgt er niet alleen voor dat pensioenen individueler en flexibeler worden. Maar werkgevers zullen ook meer onderscheidend zijn in pensioenoplossingen die ze bieden.

Belangrijke onderdelen waar straks pensioenen in kunnen verschillen:

 

Het beste is de keuzes nu zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de (toekomstige) deelnemers. Het is niet zo, dat er een beste oplossing voor alle pensioenen is. De beste oplossing is individueel bepaald. En hangt af van het type werknemers dat bij de organisatie is aangesloten.

Iedereen zal begrijpen dat bijvoorbeeld de mediaan aan werknemers bij ASML een ander type pensioen past dan de mediaan van de deelnemers bij het pensioenfonds voor de bouw.

Naast de elementen die uit het pensioenakkoord komen, kunnen voor de deelnemers ook andere zaken het pensioen aantrekkelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan de mate “sustainability” die het pensioenfonds nastreeft. Maar ook wordt de wijze waarop het rendement op het pensioenvermogen wordt beleefd veel prominenter na de transitie.

Een consistente en goede positionering van het pensioenfonds voor de toekomst belangrijk.

Maar nog belangrijker zal worden, de relatie en betrokkenheid van het pensioenfonds met zijn deelnemers. Om deelnemers ook te laten begrijpen dat ze bij de beste pensioenoplossing zitten, is een dialoog tussen het fonds en deelnemers misschien wel het belangrijkste.

 

Transitie naar het pensioenakkoord

Het pensioenfonds kan zich naar deelnemers ook onderscheiden in de keuzes die ze in de transitie naar het nieuwe pensioenakkoord maakt. Als deelnemers goed worden meegenomen in de transitie, zullen ze meer tevreden zijn.

Een belangrijk punt bij de transitie wordt het invaren. Waarbij het bestaande vermogen naar individuele deelnemers wordt verdeeld. Dit is voor deelnemers en het pensioenfonds een heikel punt. Wat is een eerlijke verdeling? Dit is al discutabel en niet eenduidig. Maar hoe leg je dit aan deelnemers uit? Zij zullen moeten ervaren dat er alles aan gedaan is om tot een eerlijke verdeling van vermogen te komen.  Ook hier zal communicatie en dialoog belangrijk zijn.

Dan is er nog het punt van compensatie. De premie in het nieuwe pensioenakkoord loopt niet meer op bij het ouder worden. De doorsnee premie verdwijnt. Hierdoor worden met name deelnemers tussen de 40 en 55 jaar benadeeld. De belofte is gedaan deze te compenseren.

Een goede communicatie hierover kan helpen. Overigens ook naar andere deelnemers. Zij zullen dan begrijpen dat ze niet tot de benadeelde generaties horen.

 

Relatiemarketing van pensioenoplossingen geeft werkgevers loyale werknemers

Het pensioenakkoord biedt werkgevers kansen om zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Door een pensioenoplossing te bieden, die een goede relatie met deelnemers onderhoud, creëren werkgevers loyalere werknemers. Een goede relatie met het pensioenfonds, geeft meer tevreden deelnemers.

Werknemers zullen een goede pensioenoplossing als een belangrijkere en onderscheidende arbeidsvoorwaarden gaan ervaren. Dus nu de juiste keuzes maken naar het pensioenakkoord, zal in de toekomst loyalere werknemers opleveren. Bovendien kan het een onderscheidend onderdeel in de arbeidsvoorwaarden worden.

 

De consultants van Agile Marketing Agency hebben een methodiek ontwikkeld om deelnemers te consulteren over de passende oplossing binnen het pensioenakkoord.

Recent Posts

Leave a Comment

merk moet kloppengeld nu of later