Pesioenfonds, maak de pensioentransitie bespreekbaar

 In Agile Marketing

Een nieuw pensioenstelsel, een grote uitdaging. We zijn hoe dan ook onderweg naar een stelsel, die de zekerheid van onzekerheid zal hebben. Terwijl deelnemers mentaal de verwachting hebben van het streven naar de zekerheid van een vast pensioen (DB). Moeten ze gaan begrijpen dat we naar een stelsel gaan waarbij de uitkomst minder zeker is. Het resultaat wordt meer afhankelijk van de ingelegde premie en het behaalde rendement. Pensioenfondsen moeten de pensioentransitie bespreekbaar maken met deelnemers.

Het nieuwe stelsel vraagt van deelnemers kennis en begrip over rendement en risico. Wat bij de meeste bestaande pensioencontracten niet nodig is. Gaan (gewezen) deelnemers de transitie accepteren van een zeker pensioen naar het risico van een beter pensioen? Hoe neem je deelnemers mee naar het voor hun nieuwe denken in risico en rendement? Want pensioenfondsen willen geen boze en ontevreden deelnemers. Dit risico ligt wel degelijk op de loer.

Door nu het gesprek aan te gaan te gaan met deelnemers, mitigeert het fonds het risico van boze deelnemers. Maar welk gesprek voer je?

Hoofdlijnnotitie pensioenakkoord: wat betekent dit voor pensioenfondsen

Pensioenfondsen zijn nu de hoofdlijnnotitie aan het bestuderen. De gevolgen die het pensioenstelsel zal hebben voor het fonds. Het nieuwe stelsel heeft grote uitdagingen voor ICT, beleggingsbeleid en communicatie door pensioenfondsen De specialisten werken intern scenario’s uit. Zijn in gesprek met stakeholders. Terwijl deelnemers alleen in de krant over de komst en de wijzigingen van het nieuwe stelsel zijn geïnformeerd. Pensioenfondsen zijn nog niet in gesprek met deelnemers over de transitie.

Er wordt druk bestudeerd hoe het nieuwe stelsel het best kan worden ingevoerd voor deelnemers. Maar er wordt niet gesproken met deelnemers. Waarom zijn er zo weinig pensioenfondsen die onderzoeken hoe (gewezen)deelnemers tegen de aankomende wijzigingen aankijken? Kan de stem van de deelnemers niet nu al doorklinken in de te maken keuzen? Maak en kies het nieuwe pensioencontract met de input van deelnemers. Breng als pensioenfonds deze kennis in bij de sociale partners.

De hoofdlijnnotitie zegt over het nieuwe pensioenstelsel: “Hiermee wordt een omslag gemaakt van ‘beloften’ die in de praktijk kwetsbaar blijken, naar een meer realistische communicatie.” Maar hoe zet je deze communicatie in?

Want de omslag naar een premiestelsel, zal maatschappelijk ingrijpend zijn. De realistische communicatie klinkt leuk, maar moet wel worden begrepen. En begrip zal kennis van vermogensbeheer vragen. Kennis die deelnemers nu onvoldoende hebben? Hoewel het pensioenfonds zeker wel als goed huisvader het vermogen zal beheren, kunnen deelnemers dit ervaren als speculatie. Dit moet het fonds zien te voorkomen. Dit kan alleen door transparante en eenvoudige communicatie. Educatie van deelnemers, kan een onderdeel van de zorgtaak worden.

Straks uitleggen dat er voor verschillende generaties, ander rendement is behaald, omdat er andere risico’s zijn genomen. Dat is wel realistisch, maar ook een moeilijke boodschap op de werkvloer.

Herzien pensioencontract; betrek nu je deelnemers

Wat de transitie vraagt, is het gesprek aan te gaan met (gewezen) deelnemers. Niet alleen binnen de pensioenwereld met elkaar praten over de beste oplossing. Maar ook met deelnemers het gesprek aan gaan.

Zet nu groepen aan tafel. Leg de dilemma’s van het nieuwe stelsel voor.

Dit is input voor de te maken keuzen naar het nieuwe pensioencontract. Bovendien geven deze gesprekken ook aan, hoe je straks de informatie en mogelijk educatie naar (gewezen) deelnemers inzet. Het nieuwe pensioencontract zal waarschijnlijk een meer transparante en interactieve houding tussen pensioenfonds en deelnemers vragen.

Zet daarom nu al een onderzoek op onder deelnemers. Waarbij je het begrip en de inhoud over de aankomende wijzigingen gaat onderzoeken. En vanuit deze kennis deelnemers stap voor stap gaat meenemen in de transitie. Agile Marketing Agency en Morph International Research hebben hier een gezamenlijke aanpak voor ontwikkeld. Door kennis van pensioen vraagstukken te koppelen aan expertise van marktonderzoek en de slagkracht op het gebied van communicatie en marketing.

Wij helpen het gesprek te voeren. Vraag de pensioenconversatie aan. direct@agilemarketingagency.nl

 

Recent Posts

Leave a Comment

agile marketing manifestomeaningful agile