Agile Manifesto, hoe pas je het toe?

 In Agile Marketing

Agile Manifesto, hoe past een marketeer dit toe?

Het agile manifesto beschrijft de mindset die ook marketeers moeten omarmen om wendbaar te werken. Agile is een manier van denken, werken en misschien wel leven. Het manifesto beschrijft de agile principes voor in het werken. Maar het geeft  geen processen of een raamwerk om mee te werken. Daarvoor zijn bijvoorbeeld scrum of KANBAN ontwikkeld. Maar de focus op de processen en tools kunnen de aandacht afleiden van het principe van agile marketingwerken. Maar de processen zijn wel noodzakelijk voor implementatie van het manifesto.

Het agile manifesto voor software development  is in 2001 opgesteld en is in 2012 vertaald naar een  agile marketing manifesto.

Omdat agile marketing agency al ruim 7 jaar ervaring heeft in het agile werken voor marketeers, kunnen wij marketingafdelingen helpen bij de transitie naar agile werken. We delen graag onze ervaring. Mail naar info@agilemarketingagency.nl en we maken een afspraak.

 

Uitgangspunten Agile Manifesto

Het Agile Manifesto definieert voor marketeers 10 belangrijke uitgangspunten voor de marketing mindset. Deze zijn essentieel om te omarmen bij het invoeren van werken met agile marketing.

Dus de volgende 10 uitgangspunten zijn bepalend voor agile werken door marketing;

 1. De klantbehoeften staan centraal. Waarbij we continue oplossingen aanleveren voor problemen die bij de klant leven. Daarom prevaleert dit boven het volgen van korte termijn bedrijfsbelang.
 2. We omarmen verandering. Zo kunnen we steeds snel reageren op veranderingen in klantgedrag. Daarom prevaleert dit boven het volgen van een vastgesteld plan.
 3. Marketingcampagnes worden continue geëvalueerd en verbeterd. Daarom prevaleert dit boven lange termijn jaarplannen en grote campagnes.
 4. Marketingteams werken multi disciplinair samen met bijvoorbeeld sales, finance, juridisch en ICT. Daarom prevaleert dit boven het werken in de marketing silo en vertrouwde omgeving.
 5. Marketing wordt opgebouwd rondom medewerkers die gemotiveerd met verandering omgaan. Daarom prevaleert dit boven marketeers die sturen op vaste processen en procedures
 6. Marketing bouwt continue verder aan een iteratief lanceer- leer – bijstuur proces. Daarom prevaleert dit boven losse campagnes en projecten.
 7. Werken zoveel mogelijk met concrete en meetbare resultaten. Daarom prevaleert dit boven werken met meningen en subjectieve oordelen.
 8. Mislukken mag! Als er maar van geleerd wordt en verbeterd. Daarom prevaleert dit boven management eist dat iedere campagne slaagt.
 9. Continue aandacht vaar vakmanschap in design en design thinking methodes. Daarom prevaleert dit boven het werken met willekeurige en subjectieve creativiteit.
 10. Eenvoud, als de kunst van het weglaten in wat niet essentieel is de klantbehoeften. Daarom prevaleert dit boven compleet en uitputtend zijn bij oplevering

Om met je marketingteam aan de slag te gaan, moet je dit vertalen naar een nieuwe wijze van werken. En hoe je dit doet.

 

agile marketing manifesto: plan - do - check - act

Iedere sprint leren we

 

 Van manifesto naar agile werken door marketing.

Om je marketeers en je werkwijze te veranderen moet je beginnen met anders werken. Dat is de praktische vertaling van het agile marketing manifesto. Bij agile marketing agency zijn we in 2013 begonnen met agile werken voor marketeers. En hebben sindsdien geleerd en geoptimaliseerd. Waarbij scrum een belangrijke inspiratiebron is.

 

De volgende punten zijn belangrijk in de transitie:

 1. Zelforganiserende agile teams

Creëer multidisciplinaire teams. Die bij voorkeur niet voor een project of campagne samenwerken, maar op lange termijn voor een specifieke klantgroep. Bepaal de randvoorwaarden waarbinnen het team zelf beslissingen kan nemen. Er moet richting en een doelstelling zijn. Maar er moet veel ruimte om zelf te beslissen. Benoem een product owner, die de klant vertegenwoordigd. En benoem een scrum master. Degene die de voortgang bewaakt en eventuele barrières voor het team opruimt.

Een marketeer die alleen werkt, leent zich dus niet voor een zelf organiserend team.

 

 1. Kort cyclisch werken

Het eerste resultaat voor klanten moet binnen vier tot zes weken zichtbaar zijn. Zo ga je in zogenaamde sprints werken. Het is belangrijk dat er een concreet zichtbaar resultaat is. Maar ook een resultaat waar verder aan ontwikkeld kan worden.

Dit kan door bijvoorbeeld een facebook campagne, Google ad campagne op te zetten. Of een basis nieuwe service ontwikkelen met bijvoorbeeld een design sprint, die vertaald wordt naar een minimal viable product.

Een grote herpositioneringscampagne, leent zich niet voor een eerste sprint.

 

 1. Zet meetbare doelen

Zorg dat het team een meetbaar doel op het eind van de sprint heeft. Het gaat hierbij niet om het halen van het doel. Immers mislukken mag. Maar als het niet meetbaar is en niet op klantbehoefte gericht, kan je ook niet leren. Nog sterker, je kan niet mislukken. En dat is wel belangrijk voor agile marketing.

 

 1. Stuur op een goed basisaanbod

Een goed basisaanbod (minimal viable product) is een resultaat, aanbod, dat in de behoefte van de klant voorziet. Essentiële verbeteringen heeft ten opzichte van de start situatie. Maar waar niet alle wensen die het team heeft in moeten verwerkt zijn.

Immers, het is nooit af. De volgende sprint gaan we het verder optimaliseren.

 

 1. Iteratief werken

Het is belangrijk dat het agile team steeds beter wil worden en leren. Dat doe je door iteratief te werken. Zorg dus dat er feedback loops inzitten. Dit kan dagelijks zijn. Bijvoorbeeld door iedere dag met een half uur stand up meeting te doen. En hier ook kort de leerpunten in mee te nemen.

Maar belangrijk is, dat er een plan-do-check-act in iedere sprint zit.

 

Zo werkt marketing volgens het Agile Manifesto

Het agile marketingteam start met een heldere meetbare doelstelling. Die binnen zes weken wordt gehaald. In deze sprint ontwikkelen en voeren ze een campagne met een duidelijk doel.

Aan het eind van de periode evalueert het team de resultaten en de werkwijze. Op basis van deze evaluatie worden verbeteringen en afspraken gemaakt voor de volgende sprint. Zo creëert het team een cyclus waar het team zich steeds verbeterd.

 

Meer weten over hoe je start met agile marketingteam? Wil je weten of en hoe wij je verder kunnen helpen? Mail mij voor een vrijblijvend gesprek op info@agilemarketingagency.nl.

 

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Performance Marketingpensioenfonds luister naar je deelnemers