Agile werken, de organisatie in een hogere versnelling

 In Agile Marketing, agile werken
Het zijn niet de grootste en sterkste organisaties die winnen. Het zijn de organisaties die zich het snelst kunnen aanpassen aan veranderingen. Daarom werd voor het agile werken een manifesto gepubliceerd (agilemanifesto.org). Dit manifesto is de basis voor al het agile werken geworden. Ook agile marketing. Geen grote jaarplannen, lange projecten, maar snel reageren en samenwerken met klanten. Uiteindelijk is een agile organisatie, leniger, sneller en wendbaarder.

Het agile werken heeft 7 uitgangspunten:

1. Agile werkt met het launch en learn principe in plaats van big bangs
2. Organiseer customer focused multidisciplinaire agile teams in plaats van werken uit silo’s
3. Agile werkt in iteratieve sprints in plaats van big bang campagnes
4. Agile werkt continue met customer insights in plaats van op organisatie doelstellingen
5. Plan continue flexibel tijdens ‘stand-up’ meetings in plaats van lange planningen
6. Zorg dat je flexibel en snel op nieuwe inzichten inspeelt in plaats van vasthouden aan uitgangspunten
7. Beperk je risico’s met kleine, flexibele campagnes in plaats van meteen grote en dure projecten

Agile werken in de praktijk
Agile werkt continue in resultaatgerichte sprints.  En deze worden gevuld met dagelijkse iteratieve scrums. Maar alles staat in het teken van  werken in korte resultaat gerichte loops. Er zijn hele boeken en veel processen voor geschreven. Maar deze moeten slechts een hulpmiddel zijn in plaats van opgelegd. De implementatie van agile kan daarom voor iedere organisatie en ieder team anders zijn. Daarom wordt er ook wel gesproken van zelf organiserende teams. Dat is overigens fundamenteel wel wat anders dan zelfsturende teams. De doelstellingen en resultaten kunnen rustig worden meegegeven. Echter hoe deze het beste behaald kunnen worden, is aan het team zelf.
De teams moeten een grote autonomie hebben, die gebaseerd zijn op samenwerking boven leidinggeven. Je zal snel begrijpen dat dit van leidinggevende en organisaties veel vraagt. We komen de laatste 100 jaar immers uit een heel ander paradigma. Dus agile gaat je organisatie helpen, maar het vraagt veel van alle medewerkers en cultuur van de organisatie.

Agile werken is een bedrijfscultuur

Want agile gaat voornamelijk om de mentaliteit: het iedere dag optimaliseren om de doelstellingen te behalen. Ook agile marketing is meer een mentaliteit dan een techniek.

Het inrichten van agile werken en het groeien naar een agile organisatie is iets wat al iteratief en flexibel moet gebeuren. Lenigheid dwing je niet af, maar train je en onderhoud je. Dat geldt ook voor agile gedrag.

Wil je jouw organisatie aanpassen? Dan kunnen wij met onze ervaring helpen en coachen je organisatie aan te veranderen. Of verdiep je in agile marketing http://agilemarketingagency.nl/agile-marketing/wat-is-agile-marketing/

Recommended Posts

Leave a Comment

SEO Trends