Waarom agile marketing? Vijf voordelen

 In agile werken, design sprint

Ken jij de voordelen van agile marketing? Het overstappen naar agile marketing is een “game changing” stap. Veel klanten stellen  de vraag hoe ze agile moeten gaan werken. Maar waarom willen ze agile werken? Mee doen met de hype, is een slecht idee. Met de organisatie overstappen naar agile werken is een intensief veranderingstraject. En niet voor iedere organisatie geschikt. Het agile werken moet je passen. Het management moet ervaren dat het noodzakelijk is voor de organisatie om zich aan te passen aan het veranderende consumentengedrag.

Vaak wil de board in het gesprek meteen hebben over het hoe van het veranderen. Maar belangrijker is, wat gaat agile marketing je bedrijf eigenlijk opleveren? Welke voordelen gaat de investering je organisatie brengen?

Een organisatie die volgens de agile marketing uitgangspunten werkt, reageert sneller op klantgerichte vragen. Deze organisaties kunnen meer klantwaarde toevoegen en dus een hogere winst per klant behalen.

Het agile marketingproces werkt iteratief en weet de klantoplossing steeds aan te passen en te verbeteren op gewijzigde inzichten. Een agile team werkt intensief samen. Communiceert continue met elkaar op basis van korte feedbackloops. Bij dit proces horen allerlei technieken en uitgangspunten.  Onderdelen hiervan zijn zelf organiserende teams, scrum, sprints, scrum master, back log, product owner, prototyping, minimal viable products en dagelijkse stand up meetings. Dit zijn slechts technieken die helpen. En vaktermen die vaak de beginnende organisatie doet duizelen. Dat is nou net niet de bedoeling van agile werken.

Daarom wil ik het hebben over de vijf voordelen die de marketing transitie van je organisatie het bedrijf oplevert.

1. Agile teams zetten de klantervaring centraal

Een agile (marketing)team is rondom een specifieke klantgroep of wens georganiseerd. Iedereen in het team begrijpt daarom de klantbehoeften. De verschillende disciplines werken samen met klanten (co-creatie). Hebben de gezamenlijke opdracht te zorgen dat de klant beter bediend wordt. De opdracht wordt altijd in klantvoordelen geformuleerd. Dus niet de opdracht “zorg dat we kosten besparen op het inchecken”, maar “zorg dat klanten sneller en makkelijker kunnen inchecken”. Waarbij in een organisatie die traditioneel in silo’s is verdeeld, de functionele expertise leidend was, wordt in een agile team het klantinzicht leidend.

Het team begrijpt en heeft inzicht in het feit dat een betere klantervaring een winstgevendere klant oplevert met een hogere life time value.

2. Agile organisaties komen snel van idee tot executie

Het agile marketingproces noodzaakt organisaties om lang ingesleten processen en regels te veranderen. Op een wijze dat er veel sneller een nieuw idee ook tot daadwerkelijke tot executie kan komen. Zeker de principes van design thinking en het proces van de kickstart sprint helpen de teams hierbij.

Belangrijk is dat agile marketeers niet meer denken in executie van campagnes of projecten maar in het continue verbeteren van klantcontacten. In de iteratie van launch and learn gaan werken. Niet meer het proces van jaarplannen met campagnes, briefing, debriefing, creatie, media en executie volgen. Deze denkwijze past niet meer binnen de veel kortere werkcyclus waar een sprint een week tot maximaal drie maanden duurt.

3. Het agile proces leidt tot korte reactie tijd op veranderend consumentengedrag

De empowered klant met zijn smartphone, tablet en laptop reageert en zoekt razendsnel naar oplossingen van zijn vragen. En past steeds zijn gedrag aan op basis van gevonden informatie. Dit noodzaakt marketeers om mee te bewegen en het aanbod en communicatie aan te passen. De agile werkwijze in combinatie met marketingtechnologie helpt marketeers het gedrag te volgen en op basis van feedback de communicatie direct aan te passen en te testen. Het continue verzamelen van data en met intelligente oplossingen vertalen naar klantinzichten helpt agile organisaties om sneller en beter relaties met klanten aan te gaan.

4. Agile marketing levert grote content productie

Social communicatie en digital adverteren betekent dat een bedrijf om bij te blijven, talloze ads en communicatie moet maken. De traditionele wijze van lang aan een advertentie werken en deze langs een checklist te laten gaan, werkt niet meer. En toch wil je een proces waar kwaliteit bewaakt wordt. De samenwerking in een agile team (die ook met je marketingbureaus agile werkt) en het gebruik van creatie tools, garandeert dat je in hoge snelheid continue nieuwe content produceert, test en verbetert, maar het team met elkaar ook de kwaliteit en tone of voice bewaakt.

Hoe beter het agile team continue samenwerkt en ingewerkt raakt, hoe hoger de productiviteit en snelheid van de marketing en communicatie wordt.

5. Agile marketing meer ROI op je marketingbudget

Uiteindelijk zal de agile marketing werkwijze je een beter rendement op je bestede marketing euro bieden. Dit komt in de eerste plaats, omdat het team continue de effectiviteit van de bestede media euro meet en hierop al tijdens de sprint zijn biedingen en uitingen op aanpast. Maar hel blijkt dat de korte sprints en feedback loops, vooral de risico’s op grote missers mitigeert. Waar je immers bij projecten of campagnes op het eind pas weet welk onderdeel niet effectief was, je bij de korte feedbackloops al veel sneller kan bijsturen of een andere richting kan kiezen.  Dit verkleint het risico.  Boodschappen tijdens een sprint kunnen net zo goed als niet aansluiten bij de doelgroep. Bij kleine iteratieve campagnes heb je minder uitgegeven en kan je sneller bijsturen. Het spreidt je risico’s en verlaagd daarmee je risico’s en verhoogt je uiteindelijke rendement op je marketing euro. Immers blijf je investeren in de successen en neem je sneller afscheid van je slechte keuzes.

 

Hoe start je organisatie met agile marketing?

Neem contact op met onze agile consultants. Die kunnen op basis van een intake kijken waar de organisatie staat met het agile werken. Vervolgens selecteren we samen een specifiek segment of service die we met een agile proces kunnen gaan oppakken. We starten met een workshop van een dag,

Daarna kunnen wij het team helpen als agile coach.  De overstap naar agile werken is een iteratief proces dat nooit af is. Overstappen naar agile werken is geen project, maar een iteratief proces. Wij helpen het team om te leren zijn eigen werkwijze verder te optimaliseren. Uiteindelijk leert het team zelf het proces te organiseren en te verbeteren. Zodat we de organisatie kunnen helpen door te groeien naar agile teams.

Recommended Posts

Leave a Comment

design sprint of kickstart sprint